Angel Game: Sayonara to Mirai no Kakera udate chap 4
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Angel Game: Sayonara to Mirai no Kakera udate chap 4

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Psychological

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 182

Tóm tắt:

Thế giới này có luật lệ. Luật không thể bị phá vỡ. Chỉ khi chúng ta biết rõ những quy tắc, mới có thể tránh được những điều đó...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top