Angel Voice
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Angel Voice

Thể Loại Truyện : School Life, Sports, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (69 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,845

Tóm tắt:

Hành trình vô địch của một đội bóng gồm những thành phần

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 69

27/11/2016

Chapter 68

17/08/2015

Chapter 67

14/08/2015

Chapter 66

09/08/2015

Chapter 65

08/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/01/2014

Chapter 2

24/01/2014

Chapter 3

24/01/2014

Chapter 4

24/01/2014

Chapter 5

27/02/2014

Chapter 6

27/02/2014

Chapter 7

27/02/2014

Chapter 8

27/02/2014

Chapter 9

27/02/2014

Chapter 10

19/07/2014

Chapter 11

19/07/2014

Chapter 12

19/07/2014

Chapter 13

19/07/2014

Chapter 14

19/07/2014

Chapter 15

19/07/2014

Chapter 16

19/07/2014

Chapter 17

19/07/2014

Chapter 18

19/07/2014

Chapter 19

19/07/2014

Chapter 20

19/07/2014

Chapter 21

19/07/2014

Chapter 22

19/07/2014

Chapter 23

19/07/2014

Chapter 24

19/07/2014

Chapter 25

19/07/2014

Chapter 26

19/07/2014

Chapter 27

19/07/2014

Chapter 28

19/07/2014

Chapter 29

20/07/2014

Chapter 30

21/07/2014

Chapter 31

23/07/2014

Chapter 32

24/07/2014

Chapter 33

29/07/2014

Chapter 34

01/08/2014

Chapter 35

06/08/2014

Chapter 36

09/08/2014

Chapter 37

26/10/2014

Chapter 38

26/10/2014

Chapter 39

28/04/2015

Chapter 40

29/04/2015
Top