Ảnh cho Fan Naruto Gaiden Full Color
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ảnh cho Fan Naruto Gaiden Full Color

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 13-06,2015

Ngày cập nhật: 13-06,2015 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 137

Tóm tắt:

Chỉ dành riêng cho Fan Page Naruto Gaiden Full Color 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

13/06/2015

Chapter 1

12/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/06/2015

Chapter 2

13/06/2015
Top