Anh Hùng Vô Lệ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Anh Hùng Vô Lệ

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Manhua, Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 04-07,2013

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (217 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5,311

Tóm tắt:

Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì?
-Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa?
-Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng.
-Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh?
-Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải thứ đáng sợ nhất.
-Thứ đáng sợ nhất là gì?
-Là một cái hòm.
-Thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là một cái hòm?
-Đúng vậy

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 203.5

22/02/2018

Chapter 203

22/02/2018

Chapter 202.5

21/02/2018

Chapter 202

21/02/2018

Chapter 201.5

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

17/06/2013

Chapter 6

17/06/2013

Chapter 7

17/06/2013

Chapter 8

17/06/2013

Chapter 9

17/06/2013

Chapter 10

17/06/2013

Chapter 11

17/06/2013

Chapter 12

19/06/2013

Chapter 13

28/06/2013

Chapter 14

04/07/2013

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top