Anh Tuấn Lại Dễ Thương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-09,2017 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 991

Tóm tắt:

Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 57

28/09/2017

Chapter 56

16/09/2017

Chapter 55

11/09/2017

Chapter 54

08/09/2017

Chapter 53

05/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

21/08/2017

Chapter 38

21/08/2017

Chapter 39

21/08/2017

Chapter 40

21/08/2017
Top