Anti Anti Angel
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Anti Anti Angel

Thể Loại Truyện : Mystery, Supernatural, Other

Ngày tạo: 14-08,2015

Ngày cập nhật: 14-08,2015 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 624

Tóm tắt:

Cô gái Sophie có khả năng nhìn thấy các thiên thần. Cô bị mất mẹ trong một tai nạn giao thông hồi nhỏ và căm thù các thiên thần vì đã bỏ mặc mẹ cô cho đến chết... 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

14/08/2015

Chapter 18

13/08/2015

Chapter 17

13/08/2015

Chapter 16

04/07/2015

Chapter 15

04/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/09/2014

Chapter 2

05/09/2014

Chapter 3

06/09/2014

Chapter 4

06/09/2014

Chapter 5

09/09/2014

Chapter 6

14/09/2014

Chapter 7

14/09/2014

Chapter 8

15/09/2014

Chapter 9

27/09/2014

Chapter 10

08/10/2014

Chapter 11

01/04/2015

Chapter 12

06/04/2015

Chapter 13

08/04/2015

Chapter 14

04/07/2015

Chapter 15

04/07/2015

Chapter 16

04/07/2015

Chapter 17

13/08/2015

Chapter 18

13/08/2015

Chapter 19

14/08/2015
Top