APH Doujinshi - Besame Mucho
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

APH Doujinshi - Besame Mucho

Thể Loại Truyện : Historical, Tragedy, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 293

Tóm tắt:

Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.Dù cho tôi có phải chịu những đau thương gì đi chăng nữa.

Pairing : Spain x Romano

Chú ý: "Đã xin

Xem Thêm