APH Doujinshi - From the New World, with love
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

APH Doujinshi - From the New World, with love

Thể Loại Truyện : Tragedy, Other

Ngày tạo: 05-03,2014

Ngày cập nhật: 05-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

Adapted From: Hetalia
Pairing: US x UK
Nội dung: Lấy bối cảnh châu Âu vào thế kỷ 16, khi Tân Thế Giới được phát hiện. Quan hệ ràng buộc giữa họ, sự yêu thương, sự đổ vỡ, và sự phẫn nộ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

05/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/03/2014
Top