APH Doujinshi - Hello Again The Blues
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

APH Doujinshi - Hello Again The Blues

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-04,2014

Ngày cập nhật: 23-04,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 146

Tóm tắt:

23/4 - Saint George's Day - ngày sinh của anh Chúc anh một sinh nhật thật hạnh phúc bên thằng Ú ;___; già đầu rồi thì bớt tsun cho tụi em nhờ biết không ;___;

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

23/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

23/04/2014
Top