APH Doujinshi - How Did It Come To This?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

APH Doujinshi - How Did It Come To This?

Thể Loại Truyện : Psychological, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-06,2014

Ngày cập nhật: 07-06,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 111

Tóm tắt:

"Papa"-san, thảm hoạ của tạo hoá. Một giống loài chưa xác định tấn công America, Canada và England.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

07/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

07/06/2014
Top