APH Doujinshi - Understanding
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

APH Doujinshi - Understanding

Thể Loại Truyện : Historical, Other

Ngày tạo: 05-08,2014

Ngày cập nhật: 05-08,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 210

Tóm tắt:

Pairing: Denor ( Denmark x Norway ) Nhưng theo Hinako Seta thì nội dung giống NorDen hơn. Cơ mà đảo chính thì thật tuyệt :]] Summary: Denmark buộc phải tuân lệnh Boss của mình tiêu diệt những kẻ muốn phản động. Cậu lo sợ một ngày nào đó, những việc mình đã làm với Sweden sẽ xảy ra với Norway.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

05/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

05/08/2014
Top