Aph Short Dou Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aph Short Dou Collection

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-07,2014

Ngày cập nhật: 21-07,2014 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,350

Tóm tắt:

Tập hợp những mẩu truyện nho nhỏ của APH, thực hiện bỡi 1 con lười tự kỉ Lazymouse. Dou bao gồm cả BL lẫn BG, hoặc không có CP, nhưng chủ yếu vẫn là BL XD

Lần đầu tập tành Trans+Edit nên còn nhiều sai sót, Các bạn cứ góp ý thoải mái, mình sẽ cố gắng sửa chữa.

Về lịch up truyện~ Đúng như cái tên nick, mình khá là lười nên up truyện cũng tùy hứng. Lúc nào siêng đột xuất thì up nhiều, lúc nào lên cơn lười thì có Dứa mới biết tới chừng nào sẽ up. Và nếu hết vốn thì sẽ tạm ngưng :"3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 61

21/07/2014

Chapter 60

21/07/2014

Chapter 59

21/07/2014

Chapter 58

21/07/2014

Chapter 57

21/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/07/2014

Chapter 2

21/07/2014

Chapter 3

21/07/2014

Chapter 4

21/07/2014

Chapter 5

21/07/2014

Chapter 6

21/07/2014

Chapter 7

21/07/2014

Chapter 8

21/07/2014

Chapter 9

21/07/2014

Chapter 10

21/07/2014

Chapter 11

21/07/2014

Chapter 12

21/07/2014

Chapter 13

21/07/2014

Chapter 14

21/07/2014

Chapter 15

21/07/2014

Chapter 16

21/07/2014

Chapter 17

21/07/2014

Chapter 18

21/07/2014

Chapter 19

21/07/2014

Chapter 20

21/07/2014

Chapter 21

21/07/2014

Chapter 22

21/07/2014

Chapter 23

21/07/2014

Chapter 24

21/07/2014

Chapter 25

21/07/2014

Chapter 26

21/07/2014

Chapter 27

21/07/2014

Chapter 29

21/07/2014

Chapter 30

21/07/2014

Chapter 31

21/07/2014

Chapter 32

21/07/2014

Chapter 33

21/07/2014

Chapter 34

21/07/2014

Chapter 35

21/07/2014

Chapter 36

21/07/2014

Chapter 37

21/07/2014

Chapter 38

21/07/2014

Chapter 39

21/07/2014

Chapter 40

21/07/2014

Chapter 41

21/07/2014
Top