Aph Short Dou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aph Short Dou

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-03,2015

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (74 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,941

Tóm tắt:

Tổng hợp short doujinshi của APH từ các nguồn Tumblr, zerochan,... với đủ thể loại từ none cp đến các loại cp trai gái lung tung cả chính cả phụ đến genderbend loạn xì ngầu,.. etc. Không hoàn toàn dịch sát nghĩa (chủ yếu dịch bậy vì yếu tố hài.) Đã lược bỏ những dou đã có nhóm dịch khác/người dịch khác làm trước đó (nếu có trùng thì xin lỗi nha.. Gomen..) Chưa xin per :(

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 101

07/01/2017

Chapter 100

26/11/2016

Chapter 99

26/11/2016

Chapter 98

26/11/2016

Chapter 97

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/03/2015

Chapter 2

20/03/2015

Chapter 3

20/03/2015

Chapter 4

20/03/2015

Chapter 5

20/03/2015

Chapter 25

20/03/2015

Chapter 26

20/03/2015

Chapter 27

20/03/2015

Chapter 29

20/03/2015

Chapter 30

20/03/2015

Chapter 31

20/03/2015

Chapter 32

20/03/2015

Chapter 33

20/03/2015

Chapter 34

20/03/2015

Chapter 35

20/03/2015

Chapter 36

20/03/2015

Chapter 37

20/03/2015

Chapter 38

20/03/2015

Chapter 39

20/03/2015

Chapter 40

20/03/2015

Chapter 46

26/11/2016

Chapter 47

26/11/2016

Chapter 48

26/11/2016

Chapter 49

26/11/2016

Chapter 50

26/11/2016

Chapter 51

26/11/2016

Chapter 52

26/11/2016

Chapter 53

26/11/2016

Chapter 54

26/11/2016

Chapter 55

26/11/2016

Chapter 56

26/11/2016

Chapter 57

26/11/2016

Chapter 58

26/11/2016

Chapter 59

26/11/2016

Chapter 60

26/11/2016

Chapter 61

26/11/2016

Chapter 62

26/11/2016

Chapter 63

26/11/2016

Chapter 64

26/11/2016

Chapter 65

26/11/2016
Top