Aphorism
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aphorism

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, School Life, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 07-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (74 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,236

Tóm tắt:

Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó...Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật.....Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết.....!!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 72

27/11/2016

Chapter 71.5

27/11/2016

Chapter 71

27/11/2016

Chapter 70

27/11/2016

Chapter 69

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/11/2013

Chapter 2

25/11/2013

Chapter 3

25/11/2013

Chapter 4

25/11/2013

Chapter 5

25/11/2013

Chapter 6

25/11/2013

Chapter 7

25/11/2013

Chapter 8

25/11/2013

Chapter 9

25/11/2013

Chapter 10

25/11/2013

Chapter 11

25/11/2013

Chapter 12

25/11/2013

Chapter 13

25/11/2013

Chapter 14

25/11/2013

Chapter 15

25/11/2013

Chapter 16

25/11/2013

Chapter 17

25/11/2013

Chapter 18

25/11/2013

Chapter 19

25/11/2013

Chapter 20

25/11/2013

Chapter 21

25/11/2013

Chapter 22

25/11/2013

Chapter 23

25/11/2013

Chapter 24

25/11/2013

Chapter 25

25/11/2013

Chapter 26

25/11/2013

Chapter 27

25/11/2013

Chapter 28

25/11/2013

Chapter 29

25/11/2013

Chapter 30

25/11/2013

Chapter 31

25/11/2013

Chapter 32

25/11/2013

Chapter 33

25/11/2013

Chapter 34

25/11/2013

Chapter 35

25/11/2013

Chapter 36

25/11/2013

Chapter 37

25/11/2013

Chapter 38

25/11/2013

Chapter 39

25/11/2013

Chapter 40

25/11/2013
Top