Apocalypse Darling - Chronicles of death and destruction
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Apocalypse Darling - Chronicles of death and destruction

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural, Action, Comic

Ngày tạo: 09-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 347

Tóm tắt:

Cái chết, sự hủy hoại. Rất nhiều bất ngờ ở cái kết đang chờ đợi bạn trong series dài 6 chapter này.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Extra

27/11/2016

Chapter 3.5

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter Extra

09/06/2015

Chapter 2

09/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/06/2015

Chapter 2

09/06/2015

Chapter Extra

09/06/2015

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3.5

27/11/2016

Extra

27/11/2016
Top