Aposimz
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aposimz

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mecha, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 26-08,2018 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 812

Tóm tắt:

Đọc Đi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

26/08/2018

Chapter 17

18/08/2018

Chapter 16

18/08/2018

Chapter 15

09/06/2018

Chapter 14

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

04/08/2017

Chapter 5

06/08/2017

Chapter 6

06/08/2017

Chapter 7

21/02/2018

Chapter 8

21/02/2018

Chapter 9

21/02/2018

Chapter 10

21/02/2018

Chapter 11

21/02/2018

Chapter 12

30/03/2018

Chapter 13

30/03/2018

Chapter 14

09/06/2018

Chapter 15

09/06/2018

Chapter 16

18/08/2018

Chapter 17

18/08/2018

Chapter 18

26/08/2018
Top