April Fool
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

April Fool

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 13-04,2011

Ngày cập nhật: 13-04,2011 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 189

Tóm tắt:

16 trang thấm đượm nỗi buồn, tình anh em và ẩn chứa một sự thật đau lòng...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

13/04/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/04/2011
Top