Ar no Surge - Umareizuru Hoshu e Inoru Uta
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ar no Surge - Umareizuru Hoshu e Inoru Uta

Thể Loại Truyện : Action, Comic

Ngày tạo: 05-10,2014

Ngày cập nhật: 05-10,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 549

Tóm tắt:

Truyện dựa trên tựa game RPG Ar no Surge.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

05/10/2014

Chapter 10

13/08/2014

Chapter 9

30/07/2014

Chapter 8

29/07/2014

Chapter 7

23/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/05/2014

Chapter 2

23/05/2014

Chapter 3

23/05/2014

Chapter 4

23/05/2014

Chapter 5

29/05/2014

Chapter 6

08/06/2014

Chapter 7

23/06/2014

Chapter 8

29/07/2014

Chapter 9

30/07/2014

Chapter 10

13/08/2014

Chapter 11

05/10/2014
Top