area d
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

area d

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (137 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,909

Tóm tắt:

Các câu chuyện "nhà tù sống sót hành động" được thiết lập sau sự xuất hiện đột ngột của sức mạnh đặc biệt trong nhân loại. Để đối phó với những cái gọi là "đã bị thay đổi," nhà tù trên hòn đảo bí ẩn có tên là "Khu vực D" đã được xây dựng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 137

08/01/2017

Chapter 136

08/01/2017

Chapter 135

08/01/2017

Chapter 134

08/01/2017

Chapter 133

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/08/2015

Chapter 2

15/08/2015

Chapter 3

15/08/2015

Chapter 4

15/08/2015

Chapter 5

15/08/2015

Chapter 6

15/08/2015

Chapter 7

15/08/2015

Chapter 8

15/08/2015

Chapter 9

15/08/2015

Chapter 10

15/08/2015

Chapter 11

15/08/2015

Chapter 12

15/08/2015

Chapter 13

15/08/2015

Chapter 14

15/08/2015

Chapter 15

15/08/2015

Chapter 16

15/08/2015

Chapter 17

15/08/2015

Chapter 18

15/08/2015

Chapter 19

15/08/2015

Chapter 20

15/08/2015

Chapter 21

15/08/2015

Chapter 22

15/08/2015

Chapter 23

15/08/2015

Chapter 24

15/08/2015

Chapter 25

15/08/2015

Chapter 26

15/08/2015

Chapter 27

15/08/2015

Chapter 28

15/08/2015

Chapter 29

15/08/2015

Chapter 30

15/08/2015

Chapter 31

15/08/2015

Chapter 32

15/08/2015

Chapter 33

15/08/2015

Chapter 34

15/08/2015

Chapter 35

15/08/2015

Chapter 36

15/08/2015

Chapter 37

15/08/2015

Chapter 38

15/08/2015

Chapter 39

15/08/2015

Chapter 40

15/08/2015
Top