Ari & Kirigirisu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ari & Kirigirisu

Thể Loại Truyện : Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 19-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 522

Tóm tắt:

Ngày xửa ngày xưa có một chú kiến chăm chỉ và một chú châu chấu cả ngày rong chơi…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

19/08/2015

Chapter 12

19/08/2015

Chapter 11

18/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/05/2015

Chapter 2

02/05/2015

Chapter 3

03/05/2015

Chapter 4

03/05/2015

Chapter 5

03/05/2015

Chapter 6

18/05/2015

Chapter 7

18/05/2015

Chapter 8

18/05/2015

Chapter 9

18/05/2015

Chapter 10

18/08/2015

Chapter 11

18/08/2015

Chapter 12

19/08/2015

Chapter 13

19/08/2015

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Top