aria
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

aria

Thể Loại Truyện : Drama, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 19-11,2015 (65 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,053

Tóm tắt:

Một manga về tình yêu cuộc sống. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng và bình yên.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

19/11/2015

Chapter 59

19/11/2015

Chapter 58

19/11/2015

Chapter 57.5

19/11/2015

Chapter 57

19/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/06/2014

Chapter 2

13/06/2014

Chapter 3

13/06/2014

Chapter 4

13/06/2014

Chapter 5

13/06/2014

Chapter 6

13/06/2014

Chapter 7

13/06/2014

Chapter 8

13/06/2014

Chapter 9

13/06/2014

Chapter 10

13/06/2014

Chapter 11

13/06/2014

Chapter 12

13/06/2014

Chapter 13

13/06/2014

Chapter 14

13/06/2014

Chapter 15

13/06/2014

Chapter 16

13/06/2014

Chapter 17

13/06/2014

Chapter 18

13/06/2014

Chapter 19

13/06/2014

Chapter 20

13/06/2014

Chapter 21

13/06/2014

Chapter 22

13/06/2014

Chapter 23

24/06/2014

Chapter 24

26/06/2014

Chapter 25

29/06/2014

Chapter 26

10/07/2014

Chapter 27

19/07/2014

Chapter 28

29/07/2014

Chapter 29

09/08/2014

Chapter 30

16/08/2014

Chapter 30.5

22/08/2014

Chapter 31

30/08/2014

Chapter 32

06/09/2014

Chapter 33

13/09/2014

Chapter 34

30/09/2014

Chapter 35

19/10/2014

Chapter 35.5

11/11/2014

Chapter 36

11/11/2014

Chapter 37

16/01/2015

Chapter 38

16/01/2015
Top