Aruosumente
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aruosumente

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Josei, Mystery, Supernatural

Ngày tạo: 01-11,2014

Ngày cập nhật: 28-12,2017 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,995

Tóm tắt:

Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến. Một đêm, Reguna được báo mộng chỉ với hai từ duy nhất: "Chết đi". Mối nguy hiểm nào đang đe dọa nhà vua? Để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, Reguna đã thực hiện nghi lễ Aruosumente và gặp vị hiền triết trong giấc mơ, rồi ngày càng lún sâu vào những âm mưu chính trị từ mấy chục năm trước....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

28/12/2017

Chapter 32

28/12/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 29

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

22/10/2012

Chapter 9

18/11/2012

Chapter 10

22/11/2012

Chapter 11

21/01/2013

Chapter 12

23/08/2013

Chapter 13

25/12/2013

Chapter 14

31/01/2014

Chapter 15

17/03/2014

Chapter 16

21/04/2014

Chapter 17

18/06/2014

Chapter 17.1

26/06/2014

Chapter 18

22/08/2014

Chapter 19

23/08/2014

Chapter 20

01/11/2014

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/12/2017

Chapter 33

28/12/2017
Top