Assassin's Creed II - Diamante
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Assassin's Creed II - Diamante

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 07-06,2014

Ngày cập nhật: 07-06,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 150

Tóm tắt:

Một câu chuyện ngắn trong Assassin's Creed II.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

07/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

07/06/2014
Top