Assassin's Pride
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Assassin's Pride

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 06-08,2018 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 295

Tóm tắt:

Trong thế giới mà chỉ có những quý tộc có khả năng chiến đấu với quái vật - mana. Một thanh niên tên là Kufa được phái đến làm giáo viên dạy kèm để tìm tài năng của Melida, một cô gái phiền toái sinh ra trong gia đình quý tộc. Nếu cô ấy không có tài, ám sát cô ấy. - đó là nhiệm vụ của cậu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

06/08/2018

Chapter 10

23/07/2018

Chapter 9

04/07/2018

Chapter 8

04/07/2018

Chapter 7

18/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

09/08/2017

Chapter 3

07/09/2017

Chapter 4

07/09/2017

Chapter 5

03/11/2017

Chapter 6

10/06/2018

Chapter 7

18/06/2018

Chapter 8

04/07/2018

Chapter 9

04/07/2018

Chapter 10

23/07/2018

Chapter 11

06/08/2018
Top