Assassin's Creed
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Assassin's Creed

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 30-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

tổng hợp các bộ comic về tựa game Assassin's Creed nổi tiếng Assassin's Creed từ Desmond -> EL Cakr Assassin's Creed từ The Fall tới Brahman

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

30/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/10/2015

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top