At least, like that snow... ♦ Như hạt tuyết ấy...
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

At least, like that snow... ♦ Như hạt tuyết ấy...

Thể Loại Truyện : Drama, Ecchi, One Shot, Psychological, Romance, School Life, Shoujo, Other

Ngày tạo: 05-04,2014

Ngày cập nhật: 05-04,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 45

Tóm tắt:

Hạt tuyết này, sống kiếp phù du, mà lại mạnh mẽ hơn tất cả.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top