Attack On Avengers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Attack On Avengers

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Other, Action, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

Phiên bản cossover giữa Avengers và Attack On Titan, không xem hối hận ráng chịu Mà xem xong rồi hối hận cũng ráng chịu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top