AVATAR: THE LAST AIRBENDER – REBOUND
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

AVATAR: THE LAST AIRBENDER – REBOUND

Thể Loại Truyện : Action, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 85

Tóm tắt:

Mẩu truyện nhỏ về Mai. Có thể coi là mở đầu cho phần Smoke and Shadow sắp ra mắt...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017
Top