Avengers Annual
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Avengers Annual

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 01-01,2013

Ngày cập nhật: 01-01,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 88

Tóm tắt:

Sau khi đánh bại nhóm New Avengers. Revengers đã tiến đến mục tiêu chính của mình là Avengers. Hãy xem kết thúc của câu chuyện như thế nào. Nhóm nào sẽ thắng?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

01/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/01/2013
Top