Avengers: The Children's Crusade
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Avengers: The Children's Crusade

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adult, Adventure, Comic

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 0

Số lần đọc: 835

Tóm tắt:

Cuộc tìm kiếm tung tích của Scarlet Witch bắt đầu với sự tham gia của nhóm Young Avengers, Avengers, và hiển nhiên không thể vắng mặt Magneto và Quick Silver. Scarlet Witch còn sống hay đã chết? Và mọi chuyện sẽ ra sao khi hai người con năm nào của cô vẫn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012
Top