Axis Powers: Hetalia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Axis Powers: Hetalia

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Historical, Romance, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 380

Tóm tắt:

Bạn cho rằng lịch sử là một môn học chán ngắt? Bạn nghĩ rằng lịch sử thế giới chẳng có gì thú vị, hay ho ? Bạn hãy tưởng tượng xem có một ngày các nước được nhân hóa thành… các nam thanh nữ tú cùng nhau tái hiện lại WW1, WW2 và cả thời hiện đại. Hãy đến với APH để thực thể hóa tưởng tượng ấy...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter vol05

08/01/2017

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter vol05

08/01/2017
Top