Ayakashi Hisen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ayakashi Hisen

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Romance, School Life, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 07-06,2014

Ngày cập nhật: 29-06,2018 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,043

Tóm tắt:

Xem sẽ rõ, nói

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

29/06/2018

Chapter 19

21/06/2018

Chapter 18

12/06/2018

Chapter 17

09/05/2018

Chapter 16.7

09/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/01/2013

Chapter 2

26/01/2013

Chapter 3

19/02/2013

Chapter 4

05/04/2013

Chapter 5

13/04/2013

Chapter 6

13/04/2013

Chapter 7

20/04/2013

Chapter 8

26/04/2013

Chapter 9

02/05/2013

Chapter 10

05/05/2013

Chapter 11

21/05/2013

Chapter 12

11/06/2013

Chapter 13

12/07/2013

Chapter 14

25/07/2013

Chapter 15

17/05/2014

Chapter 16

07/06/2014

Chapter 16.5

24/02/2018

Chapter 16.6

24/02/2018

Chapter 16.7

09/05/2018

Chapter 17

09/05/2018

Chapter 18

12/06/2018

Chapter 19

21/06/2018

Chapter 20

29/06/2018
Top