B-Daman
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

B-Daman

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 08-08,2014

Ngày cập nhật: 08-08,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 400

Tóm tắt:

unkonw

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

08/08/2014

Chapter 6

19/07/2014

Chapter 5

18/07/2014

Chapter 3

24/06/2014

Chapter 2

20/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/06/2014

Chapter 2

20/06/2014

Chapter 3

24/06/2014

Chapter 5

18/07/2014

Chapter 6

19/07/2014

Chapter 7

08/08/2014
Top