B't X
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

B't X

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-09,2014

Ngày cập nhật: 28-09,2014 (61 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 0

Số lần đọc: 1,964

Tóm tắt:

Hai anh em đại hùng và đại dương mồ côi cha mẹ, ước mơ trở thành những người tự tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. anh em chia tay nhau mỗi người 1 ngã, sau này Đại Dương là 1 giáo sư kỳ tài sáng chói, còn đại hùng thì được liên hoa do cảm phục lòng nhân ái mà truyền hết tất cả tinh hoa kỹ thuật hiện đại cho cậu. Nhưng vương quốc cơ giới âm mưu bắt cóc đại dương để phục vụ mưu đồ xấu xa. Đại hùng đã lên đường cùng với sự giúp BT’X.

Link trang nhóm dịch: http://vagabondmanga.blog

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 63

28/09/2014

Chapter 62

28/09/2014

Chapter 61

28/09/2014

Chapter 60

28/09/2014

Chapter 59

28/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

28/09/2014

Chapter 3

28/09/2014

Chapter 4

28/09/2014

Chapter 5

28/09/2014

Chapter 6

28/09/2014

Chapter 7

28/09/2014

Chapter 8

28/09/2014

Chapter 9

28/09/2014

Chapter 10

28/09/2014

Chapter 11

28/09/2014

Chapter 12

28/09/2014

Chapter 13

28/09/2014

Chapter 14

28/09/2014

Chapter 15

28/09/2014

Chapter 16

28/09/2014

Chapter 17

28/09/2014

Chapter 18

28/09/2014

Chapter 19

28/09/2014

Chapter 21

28/09/2014

Chapter 22

28/09/2014

Chapter 23

28/09/2014

Chapter 24

28/09/2014

Chapter 25

28/09/2014

Chapter 26

28/09/2014

Chapter 27

28/09/2014

Chapter 28

28/09/2014

Chapter 29

28/09/2014

Chapter 30

28/09/2014

Chapter 31

28/09/2014

Chapter 32

28/09/2014

Chapter 33

28/09/2014

Chapter 34

28/09/2014

Chapter 35

28/09/2014

Chapter 36

28/09/2014

Chapter 37

28/09/2014

Chapter 38

28/09/2014

Chapter 39

28/09/2014

Chapter 40

28/09/2014

Chapter 41

28/09/2014

Chapter 42

28/09/2014
Top