Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 27-10,2018 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 568

Tóm tắt:

Vì ánh trăng sáng trong lòng hắn, hắn từ một đại thiếu gia đã thay đổi vì cô rất nhiều... thế nhưng, cho dù hắn vì cô dốc hết tất cả... cũng không có cách nào đi vào trái tim của cô....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

27/10/2018

Chapter 24

11/10/2018

Chapter 23

04/10/2018

Chapter 22

01/10/2018

Chapter 21

22/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

31/07/2017

Chapter 3

03/08/2017

Chapter 4

10/08/2017

Chapter 5

12/08/2017

Chapter 6

13/08/2017

Chapter 7

14/08/2017

Chapter 8

15/09/2017

Chapter 9

01/10/2017

Chapter 10

06/10/2017

Chapter 11

09/10/2017

Chapter 12

07/11/2017

Chapter 13

15/11/2017

Chapter 14

11/12/2017

Chapter 15

11/12/2017

Chapter 16

11/12/2017

Chapter 17

11/12/2017

Chapter 18

11/12/2017

Chapter 19

23/12/2017

Chapter 20

03/02/2018

Chapter 21

22/02/2018

Chapter 22

01/10/2018

Chapter 23

04/10/2018

Chapter 24

11/10/2018

Chapter 25

27/10/2018
Top