Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Smut

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 15-10,2017 (108 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 3,497

Tóm tắt:

Cập nhật sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

15/10/2017

Chapter 107

15/10/2017

Chapter 106

13/10/2017

Chapter 105

11/10/2017

Chapter 104

09/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

15/01/2017

Chapter 14

15/01/2017

Chapter 15

18/01/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top