Bá Tước Lạnh Lùng - Fluritz Hakushaku Wa Itsumo Gokigen Naname
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bá Tước Lạnh Lùng - Fluritz Hakushaku Wa Itsumo Gokigen Naname

Thể Loại Truyện : Romance, Comedy

Ngày tạo: 27-01,2015

Ngày cập nhật: 27-01,2015 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 857

Tóm tắt:

Đọc rồi biết,tóm tắt chi cho dài dòng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

27/01/2015

Chapter 10

22/01/2015

Chapter 9

16/01/2015

Chapter 8

14/01/2015

Chapter 7

Top