BÁ VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BÁ VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG PHẦN 1

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (39 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 390

Tóm tắt:

truyện đánh nhau max gay cấn đọc từ đầu tại đây http://blogtruyen.com/truyen/sakigake-otokojuku

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 74

26/11/2016

Chapter 73

26/11/2016

Chapter 72

26/11/2016

Chapter 71

26/11/2016

Chapter 70

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016

Chapter 41

26/11/2016

Chapter 42

26/11/2016

Chapter 43

26/11/2016

Chapter 44

26/11/2016

Chapter 45

26/11/2016

Chapter 46

26/11/2016

Chapter 47

26/11/2016

Chapter 48

26/11/2016

Chapter 49

26/11/2016

Chapter 50

26/11/2016

Chapter 51

26/11/2016

Chapter 52

26/11/2016

Chapter 53

26/11/2016

Chapter 54

26/11/2016

Chapter 55

26/11/2016

Chapter 56

26/11/2016

Chapter 57

26/11/2016

Chapter 58

26/11/2016

Chapter 59

26/11/2016

Chapter 312

26/11/2016

Chapter 60

26/11/2016

Chapter 61

26/11/2016

Chapter 62

26/11/2016

Chapter 63

26/11/2016

Chapter 64

26/11/2016

Chapter 65

26/11/2016

Chapter 66

26/11/2016

Chapter 67

26/11/2016

Chapter 68

26/11/2016

Chapter 69

26/11/2016

Chapter 70

26/11/2016

Chapter 71

26/11/2016

Chapter 72

26/11/2016

Chapter 73

26/11/2016

Chapter 74

26/11/2016
Top