Baby, Kokoro no Mama ni!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Baby, Kokoro no Mama ni!

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 804

Tóm tắt:

Thanh niên số nhọ đi tán gái được một bé gái gọi là "mama"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017
Top