Bạc Hà Chi Hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bạc Hà Chi Hạ

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life

Ngày tạo: 03-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,155

Tóm tắt:

Một chiếc xe khởi hành chạy nhanh về hướng ven biển của thành phố nhỏ, bên ngoài cửa là gió thổi mát quen thuộc trên biển.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/08/2014

Chapter 2

24/08/2014

Chapter 3

28/08/2014

Chapter 4.1

30/08/2014

Chapter 4.2

31/08/2014

Chapter 5.1

05/09/2014

Chapter 5.2

06/09/2014

Chapter 6.1

07/09/2014

Chapter 6.2

08/09/2014

Chapter 7.1

09/09/2014

Chapter 7.2

10/09/2014

Chapter 8.1

12/09/2014

Chapter 8.2

13/09/2014

Chapter 9.1

14/09/2014

Chapter 9.2

15/09/2014

Chapter 10.1

16/09/2014

Chapter 10.2

17/09/2014

Chapter 11.1

18/09/2014

Chapter 11.2

19/09/2014

Chapter 12.1

20/09/2014

Chapter 12.2

21/09/2014

Chapter 13.1

22/09/2014

Chapter 13.2

23/09/2014

Chapter 14.1

24/09/2014

Chapter 14.2

25/09/2014

Chapter 15.1

26/09/2014

Chapter 15.2

27/09/2014

Chapter 16.1

28/09/2014

Chapter 16.2

29/09/2014

Chapter 17.1

30/09/2014

Chapter 17.2

01/10/2014

Chapter 18.1

02/10/2014

Chapter 18.2

03/10/2014

Chapter 19.1

04/10/2014

Chapter 19.2

05/10/2014

Chapter 20.1

07/10/2014

Chapter 20.2

08/10/2014

Chapter 21.1

09/10/2014

Chapter 21.2

10/10/2014

Chapter 22.1

11/10/2014
Top