Bạch kim cuối cùng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bạch kim cuối cùng

Thể Loại Truyện : School Life, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 21-08,2018 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 887

Tóm tắt:

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

21/08/2018

Chapter 21

21/08/2018

Chapter 20

07/07/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 18

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

18/01/2017

Chapter 1

18/01/2017

Chapter 2

18/01/2017

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

18/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 7

18/01/2017

Chapter 8

18/01/2017

Chapter 10

18/01/2017

Chapter 11

18/01/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

08/09/2017

Chapter 9

03/11/2017

Chapter 17

04/11/2017

Chapter 18

09/06/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 20

07/07/2018

Chapter 21

21/08/2018

Chapter 23

21/08/2018
Top