Baki Dou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Baki Dou

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Sports, Other, Action

Ngày tạo: 28-02,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (127 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 950

Tóm tắt:

Truyện tranh chiến đấu. Phần tiếp theo của bộ truyện hot Baki - Son of Orge.

Tốc độ dự tính 1 tuần 3 chap.

Xem thêm tại : http://mangak.net/baki-dou/

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 127

28/07/2017

Chapter 126

28/07/2017

Chapter 125

28/07/2017

Chapter 124

28/07/2017

Chapter 123

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/01/2015

Chapter 2

31/01/2015

Chapter 3

03/02/2015

Chapter 4

09/02/2015

Chapter 5

10/02/2015

Chapter 6

28/02/2015

Chapter 7

28/02/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

15/01/2017

Chapter 20

15/01/2017

Chapter 21

15/01/2017

Chapter 22

15/01/2017

Chapter 23

15/01/2017

Chapter 24

15/01/2017

Chapter 25

15/01/2017

Chapter 26

15/01/2017

Chapter 27

15/01/2017

Chapter 28

15/01/2017

Chapter 29

15/01/2017

Chapter 30

15/01/2017

Chapter 31

15/01/2017

Chapter 32

15/01/2017

Chapter 33

15/01/2017

Chapter 34

15/01/2017

Chapter 35

15/01/2017

Chapter 36

15/01/2017

Chapter 37

15/01/2017

Chapter 38

15/01/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top