Baku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Baku

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 26-04,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 249

Tóm tắt:

kể về một nhóm baku (aka heo vòi) *Các bạn thích lấy truyện đi đâu thì lấy, giữ credit là được

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3.5

26/04/2014

Chapter 3

26/04/2014

Chapter 2

24/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/04/2014

Chapter 2

24/04/2014

Chapter 3

26/04/2014

Chapter 3.5

26/04/2014

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017
Top