Balance
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Balance

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Mature, Mystery, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 434

Tóm tắt:

Bạo lực, kinh dị và boobs...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

15/01/2017

Chapter 7

15/01/2017

Chapter 8

15/01/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 10

15/01/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Top