Bambino
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bambino

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Other

Ngày tạo: 28-10,2015

Ngày cập nhật: 28-10,2015 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,007

Tóm tắt:

Đây là truyện đầu tay mình tự edit và tự trans nên có gì thì mọi người lượng thứ. truyện thuộc thể loại nấu ăn. mọi người đọc để thay đổi khẩu vị vì thấy 4rum toàn truyện chém giết.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 42

28/10/2015

Chapter 41

29/09/2015

Chapter 40

21/09/2015

Chapter 39

21/09/2015

Chapter 38

21/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/12/2011

Chapter 2

19/12/2011

Chapter 3

19/12/2011

Chapter 4

19/12/2011

Chapter 5

19/12/2011

Chapter 6

19/12/2011

Chapter 7

19/12/2011

Chapter 8

19/12/2011

Chapter 9

19/12/2011

Chapter 10

19/12/2011

Chapter 11

19/12/2011

Chapter 12

19/12/2011

Chapter 13

19/12/2011

Chapter 14

19/12/2011

Chapter 15

19/12/2011

Chapter 16

19/12/2011

Chapter 17

19/12/2011

Chapter 18

19/12/2011

Chapter 19

19/12/2011

Chapter 20

27/11/2012

Chapter 21

30/11/2012

Chapter 22

07/02/2014

Chapter 23

07/02/2014

Chapter 24

08/02/2014

Chapter 25

28/02/2014

Chapter 26

28/02/2014

Chapter 27

01/05/2014

Chapter 28

01/05/2014

Chapter 29

01/05/2014

Chapter 30

01/05/2014

Chapter 31

01/05/2014

Chapter 32

01/05/2014

Chapter 33

01/05/2014

Chapter 34

01/05/2014

Chapter 35

01/05/2014

Chapter 36

26/05/2014

Chapter 37

21/09/2015

Chapter 38

21/09/2015

Chapter 39

21/09/2015

Chapter 40

21/09/2015
Top