Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Mystery, Comedy

Ngày tạo: 21-06,2018

Ngày cập nhật: 09-12,2018 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 41

Số lần đọc: 176

Tóm tắt:

Xem phần 1 tại đây

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

09/12/2018

Chapter 24

09/12/2018

Chapter 23

23/11/2018

Chapter 22

19/11/2018

Chapter 21

15/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/06/2018

Chapter 2

23/06/2018

Chapter 4

12/08/2018

Chapter 3

12/08/2018

Chapter 5

15/08/2018

Chapter 6

25/08/2018

Chapter 7

28/08/2018

Chapter 8

31/08/2018

Chapter 9

06/09/2018

Chapter 10

11/09/2018

Chapter 11

12/09/2018

Chapter 12

14/09/2018

Chapter 13

27/09/2018

Chapter 14

01/10/2018

Chapter 15

21/10/2018

Chapter 16

22/10/2018

Chapter 17

30/10/2018

Chapter 18

02/11/2018

Chapter 19

14/11/2018

Chapter 20

15/11/2018

Chapter 21

15/11/2018

Chapter 22

19/11/2018

Chapter 23

23/11/2018

Chapter 24

09/12/2018

Chapter 25

09/12/2018
Top