Băng Hoại 3Rd
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Băng Hoại 3Rd

Thể Loại Truyện : Fantasy, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 05-08,2018 (93 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,478

Tóm tắt:

Là một bộ truyện toàn những thánh nữ đấu đá với nhau và còn yêu nhau nữa.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 92

05/08/2018

Chapter 91

05/08/2018

Chapter 90

04/07/2018

Chapter 89

25/06/2018

Chapter 88

21/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

18/01/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

20/08/2017

Chapter 34

21/08/2017

Chapter 35

22/08/2017

Chapter 36

23/08/2017

Chapter 37

24/08/2017

Chapter 38

25/08/2017

Chapter 39

27/08/2017
Top