Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 10-06,2018 (35 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 930

Tóm tắt:

Kí vào khế ước bán thân còn chưa đủ? Còn muốn lần lượt làm nhục cô?! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta xem! Anh giận rồi! Cô gái chết tiệt này không để ý gì sao? Cô bị anh trực tiếp ném lên giường không một chút thương hoa tiếc ngọc…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

10/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 33

01/06/2018

Chapter 32

31/05/2018

Chapter 31

29/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

14/08/2017

Chapter 5

15/08/2017

Chapter 6

20/08/2017

Chapter 7

21/08/2017

Chapter 8

20/10/2017

Chapter 9

22/10/2017

Chapter 10

25/10/2017

Chapter 11

26/10/2017

Chapter 12

28/10/2017

Chapter 13

29/10/2017

Chapter 14

31/10/2017

Chapter 15

03/11/2017

Chapter 16

07/11/2017

Chapter 17

09/11/2017

Chapter 18

23/11/2017

Chapter 19

25/11/2017

Chapter 20

01/01/2018

Chapter 21

07/04/2018

Chapter 22

09/04/2018

Chapter 23

10/04/2018

Chapter 24

12/05/2018

Chapter 25

15/05/2018

Chapter 26

17/05/2018

Chapter 27

18/05/2018

Chapter 28

21/05/2018

Chapter 29

22/05/2018

Chapter 30

24/05/2018

Chapter 31

29/05/2018

Chapter 32

31/05/2018

Chapter 33

01/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

10/06/2018
Top