Banken Hero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Banken Hero

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 5

Số lần đọc: 96

Tóm tắt:

Kể trước mất hay, Nói chung là truyện dễ thương, kiểu mới lạ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top