Bạo Tộc X II - Hoàng Kim Phong Bạo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bạo Tộc X II - Hoàng Kim Phong Bạo

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Adventure

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 171

Tóm tắt:

Phần 2 của Bạo Tộc XĐọc phần 1: tại đây Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017
Top